Szanowni Państwo.

Zarząd Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego opracował program rozwoju naszej dyscypliny bokserskiej w latach 2017 – 2020 w Poznaniu i Wielkopolsce.

W ramach rozwoju naszej dyscypliny od września wprowadzamy cykl rozgrywek GRAND PRIX w dwóch kategoriach wiekowych, Junior ( Youth ) i Kadet ( Junior ).

W tym roku Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski zorganizuje Trzy Turnieje, terminy i miejsce zawodów podajemy w regulaminie zawodów.

Pozostałe informacje zostaną podane w Komunikacie Organizacyjnym .

REGULAMIN ROZGRYWEK

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ  ”GRAND PRIX”

O PUCHAR WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

IM. BOLESŁAWA GAJNEGO

 

1. Cel rozgrywek.

 • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Wielkopolsce.
 • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie kadetów i juniorów.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników oraz drużyny w rozgrywkach  w tych grupach wiekowych.
 • Zdobycie przez zawodników klas sportowych.
 • Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry WOZB.

2. Termin i miejsce rozgrywek.

 • 23-24.09.2017r. – miejsce Poznań
 • 04-05.11.2017r. – miejsce KKS Włókniarz 1925 Kalisz
 • 25-26.11.2017r – miejsce Poznań

3. Kierownictwo zawodów.

  Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • WOZB poprzez Wydział Sportowy
 • Jury

4. Uczestnictwo

 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2001-2002 Junior (kadeci) oraz 1999-2000 Youth (juniorzy).
 • Zgłoszeni do centralnej kartoteki PZB posiadający licencje PZB.
 • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową.
 • Ustala się opłatę startową za udział zawodnika w wysokości 15 zł – płatne przed konferencją techniczną i losowaniem.

5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

 • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy szczebla okręgowego w dwóch grupach wiekowych: kadeci i juniorzy.
 • Zawody rozgrywane są z obowiązującymi Regulaminami PZB.
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Rozgrywki mają charakter „otwarty: tzn. wszyscy zgłoszeni zawodnicy mają prawo startu spełniający warunki pkt.4
 • Zestawienie par ustala się drogą losowania.
 • Zawodnicy nie będą rozstawiani / w przypadku gdy dwóch zawodników z jednego klubu ma spotkać się w pierwszej walce są rozlosowywani/.
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 3 minuty(juniorzy) i 3 rundy po 2 minuty(kadeci).
 • Zawodników obowiązują kaski, ochraniacze na zęby, suspensorium, bandaże na dłoniach posiadające atest AIBA /. Adidas, TopTen, Fuijan,Westing, Sting
 • Zawodników obowiązuje start w kasku oraz rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzą do walki.
 • Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada/.
 • Jeżeli zawodnik w pierwszej walce po losowaniu nie wyjdzie do ringu punkty nie zostaną mu zaliczone.
 • Zawody rozgrywane są w 10 kategoriach wagowych: 46-49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg, +91kg( juniorzy) oraz 13 kategoriach wagowych 46kg, 48kg,50kg,52kg,54kg,57kg,60kg,63kg,66kg,70kg,75kg,80kg+80kg (kadeci).
 • W zawodach używa się rękawic 10-cio uncjowych.
 • Zabroniony jest start w strojach reprezentacji Polski.
 • Sędziowanie odbywa się tradycyjnie czyli na kartach punktowych 1 +3.

6. Punktacja rozgrywek.

 • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg.. następującego klucza:

1 – miejsce          –  4 pkt.

2 – miejsce          –  3 pkt.

3 – miejsce          –  2 pkt.

4 – miejsce          –  1 pkt.

 • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego klubu.
 • W przypadku startu tylko jednego zawodnika w wadze z jednego klubu zalicza się punkty zdobyte tylko przez tego zawodnika.
 • Jeżeli w jednej kategorii wagowej dwóch lub więcej zawodników z różnych klubów uzyska jednakową ilość punktów po zakończeniu rozgrywek o zwycięstwie decyduje większa ilość punktów zdobytych w walkach między sobą a w przypadku gdy i to nie wyłoni zwycięzcy decyduje ilość punktów z potrąceniem punktów zdobytych walkowerem lub przez wolne losy.
 • Jeżeli w tym samym cyklu rozgrywek zawodnik występował w więcej niż w jednej kategorii wagowej, klasyfikowany jest w wadze, w której zdobył większą ilość punktów.
 • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe , punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
 • Jeżeli zawodnik w czasie turnieju „Grand Prix” startuje w ramach reprezentacji Polski lub jest powołany na zgrupowanie nalicza mu się punkty tak jak za zwycięstwo w turnieju / 4 pkt./

7. Zasady finansowania.

 • Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora oraz WOZB.
 • Koszty zakwaterowania zawodników i trenerów pokrywają jednostki delegujące /kluby, WOZB itp.
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji sędziowskiej oraz sportowej pokrywa organizator.

Wydział Sportowy WOZB