Wydział Sportowo – Sędziowski WOZB Poznań, po zapoznaniu się z treścią pisma  Komisji  AIBA skierowanym do PZB Warszawa, składa  serdeczne  gratulacje dla  sędziego Filip Stefański. Wynik i występ podczas  2-gwiazdkowego Kursu AIBA na Turnieju F.Stamma ,który odbył się w maju 2017r w Warszawie daje  świadectwo o bardzo dobrym przygotowaniu kolegi do egzaminu. Komisja AIBA i zarządzający nią Dyrektor William Louis-Marie z wielkim szacunkiem wyraża się  o koledze i jego umiejętnościach sędziowskich. Komisja AIBA zadecydowała również, że może kolega  Filip Stefański  ubiegać się o 3-gwiazdkę rejestrując się  na następny kurs bez przestrzegania rocznej czasowej karencji. Jest to olbrzymi sukces indywidualny  kolegi jak też  WOZB Poznań i PZB Warszawa.

Składam gratulacje w imieniu Zarządu WOZB

V-ce Prezes  d/s sportowo-sędziowskich

Zbigniew Kaczmarczyk