KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ”GRAND PRIX”
O PUCHAR WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

IM BOLESŁAWA GAJNEGO

CEL Rozgrywek
– Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w
Wielkopolsce.
– Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie kadetów i
juniorów.
– Wyłonienie najlepszych zawodników oraz drużyny w rozgrywkach w tych grupach
wiekowych.
– Zdobycie przez zawodników klas sportowych.
– Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry WOZB.

ORGANIZATOR:
Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski, Marcelin Management sp. z.o.o.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ”GRAND PRIX” rozegrany zostanie w dniu 23-24.09.2017 r. w
Poznaniu na „INEA STADION” w Klubie B17 ul Bułgarska 17, 60-320 Poznań..

ZAKWATEROWANIE :
W Hotelu „Agrykola” ul Babimojska 9
Koszt noclegu ze śniadaniem 50 zł.
Ustala się opłatę startową za udział zawodnika w wysokości 15 zł – płatne przed
konferencją techniczną i losowaniem
Zgłoszenia zawodników należy kierować do biura WOZB biuro.wozb.poznan@gmail.com do
dnia 19.09.2017r.
Program Zawodów 23-24.09.2017r. Poznań
23.09.2017r. (Sobota)
Przyjazd ekip „INEA STADION”( Klub B17) ul Bułgarska 17, 60-320 Poznań. godz. 10.00.

– godz. 10.00 – 11.30 Badanie lekarskie i waga zawodników
– godz. 12.30 Konferencja Techniczna
– godz. 17.00 Walki półfinałowe
24.09.2017r. ( Niedziela )
– godz. 7.00 – 8.00 Badanie lekarskie i waga zawodników
– godz. 11.00 Walki finałowe

REGULAMIN ROZGRYWEK

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ”GRAND PRIX”
O PUCHAR WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

IM BOLESŁAWA GAJNEGO

1.Cel rozgrywek.
– Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w
Wielkopolsce.
– Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie kadetów i
juniorów.
– Wyłonienie najlepszych zawodników oraz drużyny w rozgrywkach w tych grupach
wiekowych.
– Zdobycie przez zawodników klas sportowych.
– Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry WOZB.
2.Termin i miejsce rozgrywek.

– 23-24.09.2017r. – miejsce Poznań
– 04-05.11.2017r. – miejsce KKS Włókniarz 1925 Kalisz
– 25-26.11.2017r – miejsce Poznań

3.Kierownictwo zawodów.
Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:
– WOZB poprzez Wydział Sportowy
– Jury
4.Uczestnictwo
– Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2001-2002 Junior (kadeci) oraz 1999-
2000 Youth (juniorzy).
– Zgłoszeni do centralnej kartoteki PZB posiadający licencje PZB.

– Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych
Ministerstwa Zdrowia.
– W zawodach mają prawo startu zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję
klubową.
– Ustala się opłatę startową za udział zawodnika w wysokości 15 zł – płatne przed
konferencją techniczną i losowaniem.
5.Sposób przeprowadzenia rozgrywek
– Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy szczebla okręgowego w dwóch
grupach wiekowych: kadeci i juniorzy.
– Zawody rozgrywane są z obowiązującymi Regulaminami PZB.
– Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego
przeprowadzenia turnieju.
– Rozgrywki mają charakter „otwarty: tzn. wszyscy zgłoszeni zawodnicy mają prawo startu
spełniający warunki pkt.4
– Zestawienie par ustala się drogą losowania.
– Zawodnicy nie będą rozstawiani / w przypadku gdy dwóch zawodników z jednego klubu
ma spotkać się w pierwszej walce są rozlosowywani/.
– Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
– Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 3 minuty(juniorzy) i 3 rundy po 2 minuty(kadeci).
– Zawodników obowiązują kaski, ochraniacze na zęby, suspensorium, bandaże na dłoniach
posiadające atest AIBA /. Adidas, TopTen, Fuijan,Westing, Sting
– Zawodników obowiązuje start w kasku oraz rękawicach koloru narożnika z jakiego
wychodzą do walki.
– Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada/.
– Jeżeli zawodnik w pierwszej walce po losowaniu nie wyjdzie do ringu punkty nie zostaną
mu zaliczone.
– Zawody rozgrywane są w 10 kategoriach wagowych: 46-49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg,
69kg, 75kg, 81kg, 91kg, +91kg( juniorzy) oraz 13 kategoriach wagowych 46kg,
48kg,50kg,52kg,54kg,57kg,60kg,63kg,66kg,70kg,75kg,80kg+80kg (kadeci).
– W zawodach używa się rękawic 10-cio uncjowych.
– Zabroniony jest start w strojach reprezentacji Polski.
– Sędziowanie odbywa się tradycyjnie czyli na kartach punktowych 1 +3.
6.Punktacja rozgrywek.
– W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg.. następującego klucza:
1 – miejsce – 4 pkt.
2 – miejsce – 3 pkt.
3 – miejsce – 2 pkt.
4 – miejsce – 1 pkt.
– Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych.
– Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z
danego klubu.
– W przypadku startu tylko jednego zawodnika w wadze z jednego klubu zalicza się punkty
zdobyte tylko przez tego zawodnika.
– Jeżeli w jednej kategorii wagowej dwóch lub więcej zawodników z różnych klubów
uzyska jednakową ilość punktów po zakończeniu rozgrywek o zwycięstwie decyduje
większa ilość punktów zdobytych w walkach między sobą a w przypadku gdy i to nie wyłoni zwycięzcy decyduje ilość punktów z potrąceniem punktów zdobytych
walkowerem lub przez wolne losy.
– Jeżeli w tym samym cyklu rozgrywek zawodnik występował w więcej niż w jednej
kategorii wagowej, klasyfikowany jest w wadze, w której zdobył większą ilość punktów.
– Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe , punkty zdobyte przez tego
zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
– Jeżeli zawodnik w czasie turnieju „Grand Prix” startuje w ramach reprezentacji Polski lub
jest powołany na zgrupowanie nalicza mu się punkty tak jak za zwycięstwo w turnieju / 4
pkt./

7.Zasady finansowania.
– Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora oraz WOZB.
– Koszty zakwaterowania zawodników i trenerów pokrywają jednostki delegujące /kluby,
WOZB itp.
– Koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji sędziowskiej oraz sportowej pokrywa
organizator.