MISTRZOSTWA ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE 15 – 20.10.2017 HALA MOSIR RONDO AL. 1MAJA KONIN. SPODZIEWAMY SIĘ KOMPLETU PUBLICZNOŚCI NA SALI CZYLI PONAD 1 TYŚ OSÓB TAK JAK WE WCZEŚNIEJSZYCH NASZYCH ORGANIZOWANYCH IMPREZACH.