Część statystyczna od 01.01. 2017r do 31.12.2017r.  ( 100% )

 

Kluby WOZB MP

Juniorek

 

MP

Juniorów

OOM

Kadetów i Kadetek

 

Mł.MP

Kobiet

MP

Młodzików

Mł.MP

Seniorów

Razem PP

Juniow i Kad

P.P.

Juniorek i kadetek

MP

Seniorek

MP

Seniorów

Mistrz. WOZB Akad. Mistrz.

Polski

PKB            Poznań                   28      
Zagłębie        Konin 8   6     75 89 12     35 38  
Polonia        Leszno   10     3   13 15       6  
KS Boks Team Poznań     7   2 17 26 15     63 20 25
Sokół                      Piła   4 5   5   14         14  
Prosna             Kalisz 16 14 6 11 1   48 9 12     18  
KS Ziętek Team Kalisz 40   38 17 9 17 121 33 48   35 32  
Sporty Walki Gostyń 15   10 11 6 17 59 21       14  
Stela          Gniezno                          
KKS Włókniarz 1925 Kalisz         4 17 21       17 6  
Sparta          Złotów 40   40   11   91 9 27     20  
SKS Warta     Śrem     2   3   5 6       9  
Copacabana   Konin 22 10 10 60 3 28 133   12 45 62 24 42
Stamm       Kościan                          
Obra          Zbąszyń     4   3   7   9 86   1  
KS Szamotuły Boxing Team 8 12 19   1 11 51 9 33     13  
KS Sporty Walki Piła         6 21 27     28 17 8 42
Akademia Boksu KrzysztofChudecki                          
Boxing Trzemeszno                          
KKS Sporty Walki Poznań                          
Bagdasarian Boxing Club Poznań               21       6  
Razem 149 50 147 99 57 203 705 150 141 187 229 229 109

                         Płatne 705 pkt.                                                                         Pozostałe1.045pkt.

  Razem 705 + 1045 = 1750 pkt.

 

 

 

Medale Złoty Srebrny Brązowy Razem
PKB Poznań

 

    1 1
Zagłębie Konin

 

  4   4
Polonia Leszno

 

1   1 2
KS Boks Team Poznań

 

1 2 3 5
Sokół Piła

 

    1 1
Prosna Kalisz

 

  2 3 5
KS Zientek Team  Kalisz

 

  5 11 16
Sporty Walki Gostyń

 

2   5 7
Stella Gniezno

 

       
KKS Włókniarz 1925 Kalisz

 

  1 1 1
Sparta Złotów

 

  2 4 6
SKS Warta Śrem

 

    1 1
Copacabana Konin

 

1 2 8 11
Stamm Kościan

 

       
Obra Zbąszyń

 

  1 2 3
KS Szamotuły Boxing Team

 

1 2 3 6
KS Sporty Walki Piła

 

2 1 2 5
Akademia Boksu Krzysztof Cudecki

 

       
Boxing Trzemeszno

 

       
KKS Sporty Walki Poznań

 

       
Bagdasarian Boxing Club    Poznań 1      
RAZEM

 

9 22 46 77

Wyniki współzawodnictwa klubów WOZB za okres sprawozdawczy 01.09.2016 – 31.08.2020 r.

Punkty 100% za 2017r.

 

L.p. Nazwa klubu 2016 r. 2017 r. 2018r. 2019 r. 2020 r. Pkt.

ogółem

1. PKB Poznań 28       28
2. Zagłębie Konin 58 174       232
3. Polonia Leszno 25 34       59
4. KS Boks Team Poznań 60 149       209
5. Sokół Piła 33 28       61
6. Prosna Kalisz   87       87
7. KS Zientek Team  Kalisz 12 269       281
8. Sporty Walki Gostyń 61 94       155
9. Stella Gniezno            
10. KKS Włókniarz 1925 Kalisz 6 44       50
11. Sparta Złotów 15 147       162
12. SKS Warta Śrem   20       20
13. Copacabana Konin 83 318       401
14. Stamm Kościan            
15. Obra Zbąszyń 40 103       143
16. KS Szamotuły Boxing Team 13 106       119
17. KS Sporty Walki Piła 11 122       133
18. Akademia Boksu Krzysztof Chudecki          
19. Boxing Trzemeszno          
20. KKS Sporty Walki Poznań          
21. Bagdasarian Boxing Club Poznań 27       27
  Razem 417 1750       2167

 

Wyniki Sobót Bokserskich w okresie sprawozdawczym

01.09.2016 – 31.08.2020 r.

Punkty 50% za 2017r.

 

L.p. Nazwa klubu 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019r. 2020 r. Pkt.

ogółem

1. PKB Poznań 2 46       48
2. Zagłębie Konin 8 82       90
3. Polonia Leszno 46 70       116
4. KS Boks Team Poznań 70 131       201
5. Sokół Piła 10 38       48
6. Prosna Kalisz 56 86       142
7. KS Zientek Team  Kalisz 60 74       134
8. Sporty Walki Gostyń 40 130       170
9. Stella Gniezno      
10. KKS Włókniarz 1925 Kalisz 22 19       41
11. Sparta Złotów 44 74       118
12. SKS Warta Śrem 10 61       71
13. Copacabana Konin 32 92       124
14. Stamm Kościan 2       2
15. Obra Zbąszyń 18 22       40
16. KS Szamotuły Boxing Team 70 139       209
17. KS Sporty Walki Piła 24 95       119
18. Akademia Boksu Krzysztof Chudecki 6       6
19 Boxing Trzemeszno 4       4
20 KKS Sporty Walki Poznań 26       26
21 Bagdasarian Boxing Club Poznań 38       38
  Razem 518 1229       1747

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Biuro WOZB