Dziś w Środzie Wielkopolskiej pożegnaliśmy naszego kolegę, przyjaciela, Prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego w latach 2000-2008

Mirosława

Nowika

Był wspaniałym człowiekiem, zawsze wrażliwy na ludzkie krzywdy i gotowy nieść pomoc. Społecznik, najpierw myślał o innych, nigdy o sobie. Całym swoim życiem zasłużył na szacunek wszystkich, którzy go znali. Pozostanie w naszej pamięci jako wzór do naśladowania.

Cześć jego pamięci !!! Niech spoczywa w spokoju [*] [*] [*]

Zarząd

Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego