W dniu dzisiejszym w Luboniu koło Poznania pożegnaliśmy naszego kolegę,
przyjaciela, wieloletniego działacza Klubu Bokserskiego Olimpii Poznań i Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego

Mieczysława

Piechockiego

Był wspaniałym człowiekiem, zawsze wrażliwy na ludzkie krzywdy i gotowy nieść pomoc.

Społecznik, najpierw myślał o innych, nigdy o sobie. Całym swoim życiem zasłużył na szacunek wszystkich, którzy go znali.

Pozostanie w naszej pamięci jako wzór do naśladowania.

Cześć jego pamięci !!! Niech spoczywa w spokoju [*] [*] [*]