O NAS

Pięściarstwo Wielkopolskie zrodziło się po zakończeniu I-wszej wojny światowej dzięki wielkiemu poświęceniu niewielkiej grupy i entuzjastów tej nowej i męskiej dyscypliny. Prekursorzy boksu zapoznali się z nim w obozach jenieckich w Anglii oraz podpatrzyli marynarzy angielskich, którzy w roku 1920 z ramienia organizacji „YMCA” stoczyli między sobą walki w Poznaniu. Należy podkreślić, że było to jedno z pierwszych pokazów szermierki na pięści w naszym kraju.

Zatem rok 1920 należy uznać za historyczną datę początków pięściarstwa w Wielkopolsce. Pierwszy oficjalny Klub bokserski powstaje w Poznaniu 14 września 1922 r. z inicjatywy Władysława Kowalskiego pod nazwą Wielkopolski Klub Bokserski (WKB). Od chwili powstania pięściarstwa w naszym regionie – boks nie posiadał samodzielnego Związku lecz był przynależny do Związku Atletycznego.

Dopiero z inicjatywy działaczy K.S. „Warta” – Czesława Mikołajewskiego i Felicjana Latowskiego, 16 marca 1925 r. zwołano specjalne zebranie, na którym powołano i wybrano pierwszy Zarząd Okręgowego Związku Bokserskiego z siedzibą w Poznaniu. Pierwszym Prezesem został Jan Baran, Sekretarzem Henryk Cynka, Skarbnikiem Felicjan Latowski, Członkiem Zarządu Czesław Mikołajewski.

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

WYDZIAŁ WYCHOWANIA I DYSCYPLINY

KLUB SENIORA

Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu

ul. Reymonta 35/7

Tel. kontaktowy: +48 (61) 866 60 31 w. 312

E-mail: biuro.wozb.poznan@gmail.com

Wykonanie strony: TAOC